Application for Direct Enrollment as a Private candidate at the HSC Examination of March 2024
To,
Maharashtra State Board of Secondary
& Higher Secondary Education,
Divisional Board

Fields marked with '*' are comulsory to be filled.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
( एक ईमेल आयडी एका विद्यार्थ्यासाठी च वैध राहील.एका ईमेल आयडीने पुन्हा नोंदणी करता येणार नाही.पुन्हा अर्ज करत असताना नवीन ईमेल आयडीचा वापर करावा.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
[Instruction - Individual file size should not be more than 200 KB while uploading. Supported file type - jpeg/jpg/png]
*
*
*
*
  • खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज (FORM 17) ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क जमा केल्यानंतर विद्यार्थ्याला पोचपावती प्राप्त होईल सादर पोचपावती स्वतः जवळ जतन करून ठेवण्यात यावी.
  • एकदा नावनोंदणी अर्ज सादर केल्या नंतर कोणत्याही कारणास्तव नावनोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही .तसेच नावनोंदणी अर्जात दूरस्ती करावयाचे असल्यास विद्यार्थ्यास पुनःश्च अर्ज सादर करून नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल याची विद्यार्थ्याने नोंद घ्यावी.
  • Payment success झाल्यास व तांत्रिक कारणास्तव पोचपावती न भेटल्यास दुबार payment करू नये,केलेल्या payment ची पावती २४ तासात सांकेतिक स्थळावर उपलब्ध होईल.